SON DAKİKA
reklam
reklam
reklam

Kız öğrencilerinde STEM farkındalığı yaratılmalı

STEM yani fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimine dayanan meslekler büyük bir hızla artıyor. STEM ile ilgili yapılan bir araştırmaya göre, kız öğrenciler STEM’i kariyer yolu olarak görmüyor.
STEM alanlarında çalışan kadınlar, diğer kadınların da STEM alanını tercih etmesinde olumlu rol oynuyor. Mastercard’ın STEM araştırmasına göre, STEM alanlarında çalışmayan kadınların yüzde 42’si, eğer önlerinde bu alanlarda çalışan kadın örnekler olsaydı söz konusu alanlara ilgi duyabileceklerini belirtiyor. Araştırma sonuçlarını yorumlayan Mastercard, bu problemlere eğitim yoluyla çözüm üretilebileceğinin altını çiziyor. Araştırma, STEM alanlarında kadın istihdamının Türk ekonomisi için gerekli olduğuna işaret ediyor. Araştırmaya göre kız öğrencilerin STEM kariyerini tercih etmeme eğilimleri, böyle bir kariyer yolunun farkında olmamalarından kaynaklanıyor. STEM dışı alanları tercih eden kadınların dörtte biri, okul yıllarında bilgilendirilmiş olsalardı bu alanlardaki fırsatları daha iyi anlayıp değerlendirebileceklerini belirtiyor.
EN ETKİLİ ÇÖZÜM İLGİ ÇEKMEK
Araştırmaya göre, STEM alanlarında çalışan kadınlar, kız çocuklarının okullarda fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında cesaretlendirildiğini düşünüyor. Bu alanlarda çalışmayan kadınların çoğu ise, bu şekilde düşünmüyor. Kariyer seminerleri ve benzeri danışmanlıklarla kız öğrencilerin ilgisini STEM alanlarına çekmek ve motivasyonlarını artırmak sorunun çözümü için en etkili yöntem olarak görülüyor.
 

reklam

3. SAYFA