SON DAKİKA
reklam
reklam
reklam

Andımız kararı 1 oy farkla!

Milli Eğitim Bakanlığı, Andımız’ın iptal isteminin reddi için yaptığı savunmada, Andımız’ın kaldırılmasının Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin göstergesi sayılan demokratikleşmenin gereği olduğunu, Andın pedagojik olarak ilköğretim çağındaki çocuklara uygun olmadığını belirtti. Danıştay'ın kararı ise bir oy farkla alındı...
Danıştay 8. Dairesi, 2013 yılında okullardan kaldırılan Andımız'ın yeniden okutulması kararını verirken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın davaya sunduğu savunmada ilginç ifadeler kullanıldı. Bakanlık, iptal isteminin reddi için yaptığı savunmada, “Andımız'ın kaldırılmasının Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin göstergesi sayılan demokratikleşmenin gereği olduğu, Andın pedagojik olarak ilköğretim çağındaki çocuklara uygun olmadığı” öne sürüldü. Dairenin kararı 3'e 2 oy çokluğuyla alındı. Karara, daire Başkanı Yüksel Öztürk ile üye Ahmet Yahya Özdemir muhalefet etti.
 
Daire'nin kararında, Milli Eğitim Bakanlığının, iptal isteminin reddi için sunduğu savunmaya da yer verildi. Savunmada, “Uygun olmayan hava şartları ve fiziki koşullarda dahi söylenmesi mevzuat hükmünce zorunlu olan Andımız'ın kaldırılmasının Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin göstergesi sayılan demokratikleşmenin gereği olduğu, Andın pedagojik olarak ilköğretim çağındaki çocuklara uygun olmadığı, bu tür yeminlerin demokratik toplumlarda söz konusu olamayacağı” öne sürüldü.
BİLİMSEL GEREKÇEYE DAYANMALI
Danıştay'ın, iptal kararında ise Bakanlığın bu savunmasına cevap niteliğinde gerekçeler yer aldı. Kararda, dava konusu maddenin 8 Ekim 2013 tarihinde kaldırıldığı anımsatılarak, öğrenci andı okutulmasının 1933’ten bu yana uygulandığı, idari istikrar biçiminde yıllardır okutulan Andımız'ın kaldırılmasının ancak bu değişikliğin hukuka uygun kılacak bir bilimsel gerekçeye dayanması halinde olanaklı olacağı belirtildi.
Öğrenci andı metnindeki kavram ve ilkelerin Anayasa’da anlamını bulan kavram ve ilkeler olduğu kaydedilen kararda, Bakanlığın Andın pedagojik olarak çocuklara uygun olmadığı iddiasına karşın, dava dosyasına, eğitim biliminin gerekleri ve pedagojik formasyon ilkeleri bakımından değerlendirmeler içeren herhangi bir araştırma, inceleme ve tespit raporu da sunulmadığı kaydedildi. Kararda, andın uygun olmayan hava koşulları ve fiziki koşullarda dahi söylenmesine ilişkin olarak ileri sürülen hususların da öğrenci andının özüne değil icra ediliş şekline ilişki olduğu, bu iddiaların da andın kaldırılmasını gerekli kılacak nitelikte olmadığı vurgulandı.
İKİ ÜYE MUHALİF
Karara, Daire Başkanı Yüksel Öztürk ve Üye Ahmet Yahya Özdemir ise muhalif kaldı. Öztürk, karşı oy yazısında, Anayasa ve yasalardaki niteliklerin öğrencilere sadece andın okutulması ile kazandırılamayacağını belirterek, Anayasa ve yasalardaki amaç ve ilkelerin Milli Eğitim sisteminde hangi yol ve yöntemle yerine getirileceği konusunun Bakanlığın takdirine bırakılması gerektiğini savundu. Üye Özdemir ise, karara “gerekçe yönünden” katılmadığını belirtti. Özdemir, karşı oy yazısında, andın içeriği ve uygulamasında değişiklik yapılması veya kaldırılmasına ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu'nun görüşüne başvurulmadığını ifade ederek, dava konusu işlemde “yetki ve usulde paralellik” ilkesi bakımından hukuka uyarlık bulunmadığını söyledi.

reklam

3. SAYFA