SON DAKİKA
reklam
reklam
reklam

MEB il-ilçe milli eğitim müdürlükleri 513 şube müdürü kadrosunda görevde yükselme atama başvurusu duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, görevde yükselme suretiyle 513 kişinin atamalarının yapılacağını duyurdu. Başvurular 19-23 Kasım 2018 tarihleri arasında, http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle yapılacaktır.
Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda taşra teşkilatı il-ilçe millî eğitim müdürlükleri 513 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atama başvurusu duyurdu. İşte başvurunun detayları.
BAŞVURUDA BULUNACAKLAR
İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki boş 513 şube müdürü kadrosuna atanmak için; şube müdürü görevde yükselme sözlü sınavında 70 ve üzeri puan alanlardan atanma şartlarını taşıyanlar başvuruda bulunabileceklerdir.
BAŞVURU ZAMANI VE YERİ
Başvurular 19-23 Kasım 2018 tarihleri arasında, http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle yapılacaktır. Boş 513 şube müdürü kadrosu, başvurunun başlangıcı 19.11.2018 tarihinde Bakanlık internet sitesinde duyurulacaktır.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
 
1. Başvuruda bulunacakların MEBBİS e-Personel Modülü’ndeki öğrenim durumu, hizmet durumu ve benzeri bilgilerindeki eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruları üzerine ilgili birimce gerekli düzeltmeler MEBBİS ortamında yapılacaktır.
2. Başvuruda bulunulurken yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri dikkate alınacaktır.
3. Adaylar başvuruda en fazla yirmi tercih yapabilecektir. Başvuracak adaylar 21 inci seçenek olarak tercihleri dışında atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirteceklerdir. Ancak, 20 tercih yapılmadan 21 inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bu kapsamda tercih dışı atanmak istemeyen adayların sadece tercihleri dikkate alınacaktır.
4. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp-onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.
5. Aday Elektronik Başvuru Formu ile yapmış olduğu başvurusunda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılacak ve bu konularda yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.
BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
1. Gerekli şartları taşımadığı halde başvuruda bulunan,
2. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Geçersiz başvuruya dayanılarak yapılan işlemler iptal edilecektir.
YAPILACAK İŞLEMLER
İl Millî Eğitim Müdürlüklerince yapılacak işlemler
1. Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.
2. Başvuruda bulunanların şube müdürlüğü kadrosuna atanma için Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde aranan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde 1. derece şube müdürlüğü kadrosu için öngörülen mezuniyet ve hizmetinin bulunması ile yazılı sınava başvuru koşulu olan hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları, adayın yazılı sınava başvuru tarihinin son günü olan 12.02.2018 tarihinde taşıyıp-taşımadığı özlük dosyalarının tutulduğu il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince incelenecektir.
3. Atama şartlarını taşıyanların başvuruları, sırasıyla okul/kurum, ilçe ve son olarak il millî eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanacaktır.
4. MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan, il millî eğitim müdürlüklerinin ilgili birimi sorumlu olacaktır. Bu nedenle başvuruların incelenmesi ve onaylanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilecektir.
5. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak il millî eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.
Merkez Teşkilatı Birimlerince Yapılacak İşlemler
1. Başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.
2. Başvuracak merkez teşkilatı personelinin başvuruları birimlerince incelenerek elektronik ortamda onaylanacaktır.
DİĞER HUSUSLAR
1. Ataması yapılanlar yasal süre içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
2. Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmayacak, atananlardan gerekli şartları taşımadıkları sonradan belirlenenlerin atamaları iptal edilecektir.
3. Yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslar ile yukarıda yer verilen açıklamalara uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.
ATAMA
1. Atama, Yönetmeliğin değişik 21. maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde yazılı ve sözlü sınav puanı ortalaması ile tercihleri de dikkate alınarak elektronik ortamda yerleştikleri yere yapılacaktır. Eşitlik olması halinde, sırasıyla;
- Hizmet süresi fazla olanlara,
- Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
- Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilecektir.

reklam

3. SAYFA